Avioero

Avioeroprosessi vuonna 2023

Noin puolet aviopareista eroaa ennen puolison kuolemaa. Tilastojen mukaan keskimääräinen pituus avioliitolle on noin 9 vuotta.

Avioerohakemus

Avioeron vireille laittaminen eli harkintavaiheen aloittaminen maksaa hakijalle 200 euroa. Jos eroa hakee yksin, summa peritään hakijalta.

Jos eroa haetaan yhdessä, eikä hakemuksessa mainita maksajaa, voidaan maksu periä kummalta tahansa.

Toinen vaihe maksaa myös. Maksu suoritetaan avioeron astuessa voimaan.

Avioeron toinen vaihe

Avioeroprosessissa on pitkät kuukausien varoajat siksi, että ihmiset tekevät välillä nopeita päätöksiä.

Avioero on kuitenkin yksi sellainen päätös, jolla on kauaskantoiset vaikutukset myös ihmisen taloudelliseen ja oikeudelliseen statukseen.

Siksi siitä on tehty kaksivaiheinen.

Elatusapu

Vanhemmilla on velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka kattaa

  • lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen 
  • lapsen tarvitseman hoidon ja
  • koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.

Mikä on avioero?

Ehkä sinäkin olet harkitsemassa avioeroa tai puolisosi on sitä jo hakenut. Tämä sivusto on opas, jonka tarkoituksena on kertoa mitä kaikkea avioero pitää sisällään.

Harkinta-aika?

Mikä on Harkinta-aika?

Kun jompikumpi puolisoista hakee avioeroa, alkaa 6kk kestävä harkinta-aika. Eli olet laillisesti aviossa vielä puoli vuotta avioeron hakemisesta. 

Poikkeus: jos puolisot ovat asuneet ennen avioerohakemusta eri osoitteissa vähintään kaksi vuotta, voi tuomioistuin tuomita avioeroon ilman harkinta-aikaa.

Harkinta-ajan ideana on antaa puolisoille aikaa miettiä haluavatko he todella avioeroon? Harkinta-aika pyrkii myös estämään ihmisiä menemästä naimisiin hetken mielijohteesta. 

Kun harkinta-aika päättyy alkaa avioeron toinen vaihe. Jommankumman pitää vaatia tuomioistuinta tuomitsemaan heidät avioeroon. Tähän ei tarvita toisen hyväksyntää.

Vaatimusta ei pysty tekemään ennenkuin harkinta-aika on kulunut loppuun. Jos vaatimusta ei tee kuuden kuukauden sisällä harkinta-ajan loppumisesta avioeroprosessi raukeaa ja joudut aloittamaan prosessin alusta, mikäli edelleen haluat avioeron

Kuinka nopeasti avioero astuu voimaan?

Avioero astuu voimaan kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen.

Avioero ei astu voimaan automaattisesti vaan sinun pitää hakea avioeroa uudestaan kun harkinta-aika päättyy.

Minne avioerohakemus toimitetaan?

Avioero toimitetaan lähimpään käräjäoikeuteen