Avioeron toinen vaihe

Avioeroprosessissa on pitkät kuukausien varoajat siksi, että ihmiset tekevät välillä nopeita päätöksiä.

Avioerosta päättäminen on yksi sellainen päätös, jolla on kauaskantoiset vaikutukset myös ihmisen taloudelliseen ja oikeudelliseen statukseen.

Siksi siitä on tehty kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa laitetaan avioero vireille

Alkaa kuuden kuukauden harkinta-aika, ennen kuin voi siirtyä avioerohakemuksen toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe vaatii hakijalta lomakkeen uudelleen lähetyksen avioeron toisen vaiheen eli lopullisen eron aloittamiseksi.

Tämä ensimmäinen varoaika, eli kuusi kuukautta on siksi, että avioeroa hakeva ehtii rauhassa miettiä, onko oikeasti hakemassa avioeroa.

Niiden henkilöiden, jotka oikeasti ovat hakemassa eroa, pitää muistaa sitten käydä lähettämässä avioeron toisen vaiheen lomake.

Ensimmäisen vaiheen hakemuksella avioeroasia tulee vireille käräjäoikeudessa.

Käräjäoikeus toimittaa hakemuksen ja sen mahdolliset liitteet tiedoksi toiselle ja varaa tälle tilaisuuden ilmoittaa kantansa asiassa.

Toisen puolison mahdollinen vastustus ei estä avioeroon tuomitsemista.

Toisen vaiheen hakemuksella haetaan lopullisesti eroa sen jälkeen, kun harkinta-aika on kulunut umpeen.

Toinen hakemus on tehtävä ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta. Tuo harkinta-aika lähtee käyntiin siinä vaiheessa, kun molemmat osapuolet ovat saaneet eron käsittelyn alkamista tiedon.

Hakijoiden kannattaa laittaa nämä aikajanat omaan kalenteriinsa, sillä jos avioeron toinen vaihe eli toinen hakemus jää syystä tai toisesta lähettämättä, avioero raukeaa.

Toisaalta se on myös hyvä siksi, koska aika usein avioero laitetaan vireille suutuspäissä ja vasta parin päivän päästä palataan normioloihin ja todetaan, että tuli tehtyä jotain hieman hätiköidysti.

Avioeron toinen vaihe hinta

Avioero ei välttämättä maksa varsinaisesti paljoakaan, varsinkin silloin kun itse ero on sopuisa.

Jos puolisot ovat yhteisesti tekemässä eroa, eikä riitaa ole, on koko avioero mahdollista viedä läpin ilman sen suurempia kustannuksia.

jopa siten että avioeron osapuolet listaavat yhdessä yhteisen omaisuuden osituksen toistensa kesken.

Avioero on kaksivaiheinen, jos puolisot eivät ole asuneet erillään vähintään kahta vuotta keskeytyksettä ennen hakemusta.

Avioeron käsittely käräjäoikeudessa maksaa avioeron ensimmäisessä vaiheessa 210 euroa. Toisessa vaiheessa peritään vielä 100 euron maksu. Näin ollen perusmaksuja tulee vähintään 310 euroa.

Käräjäoikeus lähettää laskun hakijalle. Jos hakijoita on kaksi, tulee lasku kummankin hakijan nimellä.

Maksu suoritetaan avioeron astuessa voimaan.

Näin ollen pikaistuksissaan tehty avioerohakemus ei johda kustannuksiin.

Vähävaraisilla on mahdollisuus saada maksuton oikeuskäsittely. Jos sopua ei synny, voi olla tarve hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa, ja tämä hakemus ositusta varten maksaa 250 euroa.

Pesänjakajan tekemä ositus maksaa keskimäärin 1500 euroa, mutta pitkittyessään se saattaa viedä juristeilta työtunteja ja sitä kautta osituksen kokonaishinta saattaa nousta korkeaksikin.

Ositukseen sitten ollaan joko tyytyväisiä tai ei, ja jos ei ole tyytyväinen, voi edessä olla pitkä oikeuskäsittely uusine kuluineen.

Monissa tapauksissa, mitä on puitu oikeudessa tunnettujen henkilöiden avioliitoissa, lisäongelmana on saattanut olla se, että omaisuutta on useissa maissa ja aviopuolisotkin asuvat jo eri maissa – kuten kuuluisan jääkiekkoilija Mikko Koivun tapauksessa.

Jos avioero on riitaisa, tai jos pelkää tekevänsä virheitä hakemuksessa, voi käyttää avioliittoon ja avioeroihin erikoistuneita palveluita, joiden kautta avioerohakemus kaikkinensa voi maksaa esimerkiksi 200 euroa.

Mutta jos avioeroon ja varsinkin sen ositukseen liittyy omaisuuteen liittyviä riitoja, voivat asianajokulut nousta suuriksikin, riippuen mistä toimistosta puolisot ovat palkanneet omat asianajajansa.

Lakitoimistot tarjoavat maksuttomia hinta-arvioita, ja tällainen kannattaakin käydä hakemassa, jos tietää jo etukäteen, että erosta ei ole tulossa sopuisa.

Riitaisen eron kustannuksissa ei ole ylärajaa. Kun riitely menee järjen edelle, kulut nousevat ja avioeroprosessi voi valituskierroksineen kestää vuosia.

Juristien palkkiot nimittäin vaihtelevat toimistosta toiseen ja kaupungista toiseen, mutta näppituntumana voidaan pitää reilun 200 euron tuntikuluja.

Kaikista näistä johtuen on toivottavaa, että aviopuolisot voisivat edes jollain tasolla olla yhteydessä toisiinsa, jottei koko omaisuus valuisi erilaisiin asianajopalkkioihin, jos kiista omaisuudesta pitkittyy.

Yleensäkin monissa arjen tilanteissa, missä pitää turvautua lakipykäliin tai oikeudellisiin toimiin ja lomakkeisiin olisi toivottavaa, että osapuolilla olisi jonkinlainen mahdollisuus keskustella asioista yhteisen pöydän äärellä ilman suurempia ongelmia.

Avioero maksaa siis kaikkiaan peruskuluineen 310 euroa, ja vaikka se ei useimmille ole mikään kynnyskysymys, kannattaa asia kuitenkin pitää mielessä.

Suurimmalle osalle eniten maksuja koituu mahdollisen lakitoimiston kulujen muodossa, jos avioerossa tulee tilanne, että on pakko palkata ammattiapua.

Silloin todelliset kustannukset voivat nousta huomattavasti suuremmiksi, mutta silloin on myös useasti kyse jostain isoista omaisuuseristä, joista eroavat osapuolet eivät itse pääse yhteisymmärrykseen.

Avioeron toinen vaihe netissä

Kun avioeron toinen vaihe alkaa, toisen tai kumpienkin puolisoista tulee vaatia, että käräjäoikeus tuomitsee heidät avioeroon.

Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin alussa, kun avioero laitetaan vireille ja tuomio jää odottamaan harkinta-ajan päättymistä.

Avioero myönnetään automaattisesti tässä tapauksessa. Avioeroa tulee kuitenkin oikeusministeriön sivujen mukaan vaatia viimeistään vuoden sisällä harkinta-ajan alkamisesta tai muuten avioeroasia oikeudessa raukeaa.

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaan käsitellä myös esimerkiksi elatusapuun ja huoltajuuteen liittyvät seikat.

Vanhemmat voivat sopia näistä asioista keskenään ja jättää sopimuksen tuomioistuimen vahvistettavaksi.

Jos puolisot eivät kykene sopimaan asioista keskenään, antaa käräjäoikeus asiasta päätöksen puolisoiden tai puolison pyynnöstä.

Muita avioeron yhteydessä sovittavia asioita ovat esimerkiksi se, kumpi puolisoista jää asumaan perheen nykyiseen kotiin vai myydäänkö asunto.

Jaon ei tarvitse lainkaan mukaan tapahtua 50/50 suhteessa, vaan puolisot voivat yhdessä sopia jakotavan.

Tai tarvittaessa kääntyä lakitoimiston puoleen ja hakea sieltä apua omaisuuden jakamiseen.

Koko avioeroprosessi on hyvä esimerkki nykyaikaisesti digitaalisesta palvelukokonaisuudesta.

Itse erohan on suoraviivainen prosessi, mutta sen jälkeiset asiat kuten nimenomaan omaisuuden ositus ja lasten oikeudet ja tapaamiset, ja niiden järjestäminen saattavat viedä paljon enemmän omaa aikaa sekä rahaa.

Avioeron toinen vaihe kesto

Kun kuuden kuukauden harkinta-aika on ohi, alkaa avioeron toinen vaihe.

Voit vielä harkita avioeroa tai voit halutessasi saman tien lähettää käräjäoikeuteen avioeron lopullisen hakemuksen avioeron vahvistamiseksi.

Lopullista avioeroa haetaan samankaltaisella avioerohakemuslomakkeella, jonka täytit itse tai puolisosi kanssa laittaessasi avioeron vireille puoli vuotta sitten. 

Jälleen riittää, että allekirjoitat avioerohakemuslomakkeen yksin, eikä tälläkään kertaa kukaan kysele sinulta mitään ihmeempiä. Avioliittonne aikaiset asiat eivät kuulu viranomaisille. Ole siis huoleti.

Avioeron vahvistamisen hakeminen viimeistään 12 kuukauden kuluessa avioeroprosessin vireillepanosta:

Muista hakea “lopullista avioeroa” viimeistään, kun avioeron vireillepanopäivämäärästä on kulunut 12 kuukautta.

Tämän päivämäärän löydät käräjäoikeudelta saamastasi ensimmäisessä “avioero on vireillä”-kirjeestä.

Muutoin käräjäoikeus ei vahvista avioeroa, ja myöhemmin sinun on aloitettava avioeroprosessi alusta harkinta-aikoineen.

Kun olet lähettänyt toisen vaiheen avioerohakemuslomakkeen, odota rauhassa jälleen muutama päivä.

Käräjäoikeus tallentaa tiedot järjestelmiinsä tällä välin. Tässäkään ei kestä kovin kauan – pian olet vapaa edellisestä virallisesta suhteestasi!

Saat postitse käräjäoikeuden vahvistuksen avioeron voimaantulosta. Myös puolisosi saa samanlaisen kirjeen tiedokseen, vaikka ei olisi missään vaiheessa allekirjoittanut avioerohakemusta.

Tästä avioeron vahvistuskirjeestä näet päivämäärän, jolloin avioeronne on tullut voimaan käräjäoikeuden rekistereihin.

Nyt avioliittosi on päättynyt virallisesti ja sinun statukseksi on virallisesti tullut eronnut.

Voit hakea sukunimenmuutosta milloin tahansa avioliitonkin aikana, mutta moni odottaa avioeron voimaantuloa ennen sukunimen muutoshakemuksen lähettämistä käräjäoikeuteen.

Tämä ei ole pakollinen vaihe eikä liity viralliseen avioeroprosessiin enää, mutta moni yhdistää mielessään nämä keskenään.

Hakulomake

Ensimmäisen vaiheen hakemuksella avioeroasia tulee vireille käräjäoikeudessa.

Jos vain toinen puoliso hakee eroa, käräjäoikeus toimittaa hakemuksen ja sen mahdolliset liitteet tiedoksi toiselle.

Toisen puolison mahdollinen vastustus ei kuitenkaan estä avioeroon tuomitsemista. Avioeron voi pääsääntöisesti saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen.

Toisen vaiheen hakemuksella haetaan lopullisesti eroa sen jälkeen, kun harkinta-aika on kulunut umpeen. Toinen hakemus on tehtävä ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta.

Samaa lomaketta käytetään käynnistämään molemmat vaiheet, mutta vain yksi vaihe kerrallaan.

Yhden hakemuksen jättäminen riittää vain siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, että puolisot ovat asuneet erillään kaksi vuotta. Tällöin kahden vuoden erillään asumisesta on tarvittaessa pystyttävä esittämään todisteet, ja hakijan onkin hyvä toimittaa ne jo hakemuksen liitteenä.

Tämä (nämä) avioerolomake ei ole mikään monimutkainen lomake, jonka täyttämistä pitäisi pelätä. Olet aivan varmasti oman elämäsi aikana päässyt täyttämään pidempiäkin ja monimutkaisia lomakkeita.

Siksi valmis sekä aloittamaan prosessin, että viemään sen harkinta-ajan jälkeen myös päätökseen ja lopulta myös saamaan uuden eronneen- statuksen.

Avioeron toinen vaihe käsittelyaika

Toiseen vaiheen hakemuksen voi jättää aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua ja viimeistään 12 kuukauden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta.

Lopullisen avioeropäätöksen saamisen kestoon vaikuttaa mahdollinen tiedoksiantoaika. 

Suomessa käräjäoikeus toimii tehokkaasti ainakin avioerohakemus-prosessin osalta.

Avioerohakemuksen käsittely käräjäoikeudessa ei kestä kuin pari päivää.

Jos ainakin toinen puolisoista muistaa lähettää lopullisen avioeron hakemisen ilmoituksensa käräjäoikeuden kansliaan.

Avioeron saaminen kestää siis minimissään kuusi (6) kuukautta, mutta tuo aika on tarkoitettu puolisoiden pohdinnalle eikä niinkään viranomaisten vatuloinnille.

Avioeron myöntäminen on siis viranomaistenkin näkökulmasta harvinaisen helppoa ja nopeaa, hyvinkin rutiininomaista ja automatisoitua toimintaa.

Keskimääräinen käsittelyaika on noin 8 kuukautta.

Avioeron toinen vaihe käsittää siis paljon odottelua ja vain vähän tekemistä.

Kun on tehnyt ensimmäisen hakemuksen niin osaa tehdä myös toisen.

Kuka tahansa kyllä osaa nämä lomakkeet täyttää, jos vain tiedot ovat saatavilla.

Sitten tosiaan ensimmäisen hakemuksen jättämisen jälkeen ja sen tiedoksi saattamisen jälkeen, pitää odottaa se hieman reilut puoli vuotta.

Omaan kalenteriin kannattaa laittaa muistutus, vaikka seitsemän kuukauden päähän, että käy täyttämässä lomake uudelleen ja lähetä avioerohakemuksen toinen vaihe käyntiin.

Tällä menettelyllä saadaan siten kulumaan se koko noin kahdeksan laskennallista kuukautta, ennen kuin avioero astuu voimaan.

Jos et luota täysin omaan muistiisi, laita omaan kalenteriisi tai älypuhelimeesi parikin muistutusta tuosta lomakkeen täyttämisestä ja lähettämisestä.

Se olisi harmi sitten vuoden päästä huomata, että unohti koko asian siinä uudessa arjessaan ja saa aloittaa kaiken alusta kaikkine odotusaikoineen.

Kun olet lukenut tämän kaiken, olet varmasti huomannut, että itse avioeron hakeminen on kohtuullisen suoraviivaista ja yksinkertaista. Ota selvää henkilötiedoista, täytä lomake kaksi kertaa, ja siinä oli koko avioeroprosessi lyhykäisyydessään.