Avioero ositus

Omaisuuden ositus

Avioero ositus, erotus, lainat, velat… Avioero on yksi elämän suurista mullistuksista – myös taloudellisesti.

Kokosimme tähän muistilistaan talousasioiden hoitamiseen liittyviä vinkkejä.

Sopuisilla eroille nämä vinkit ja listaukset saattavat tuntua tylsiltä ja turhilta, mutta silloinkin nämä asiat on hyvä käydä itse myös läpi.

Joskus, valitettavaa kyllä, avioliitto päättyy avioeroon.

Silloin tulee eteen hoidettavaksi monia käytännön asioita, kuten yhteisen omaisuuden jakaminen, jota kutsutaan lakitermein ositukseksi tai erotteluksi sekä pankki- ja vakuutusasioista sopiminen.

Jos osapuolet eroavat sovussa eikä eroavilla osapuolilla ole vaateita omaisuuteen erikseen sen ohella, mistä osapuolet ovat sopineet aloittaessaan eroprosessin, on omaisuuden ositus tehtävissä täysin eron osapuolten kesken, ilman ulkopuolisten apua.

Lähtökohtaisesti, mikäli avioliiton aikana ei ole tehty avioehtoa, molempien puolisoiden nimissä oleva omaisuus lasketaan liiton päättyessä yhteen ja puolitetaan tasan molemmille.

Myös niissä tapauksissa, kun toisen puolison omaisuus on merkittävästi suurempi tai pienempi kuin avioliittoa solmittaessa.

Ositus on toimitus, jossa puolisoiden omaisuus jaetaan. Omaisuuden jakamistarpeeseen voi johtaa joko avioero tai toisen puolison kuolema.

Avioerotilanteessa ositus on mahdollista toimittaa sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Ositustoimitus käynnistyy sen jälkeen, kun toinen puolisoista on esittänyt vaatimuksensa omaisuuden jakamisesta.

Ositus on mahdollista toimittaa kuitenkin vain niissä tilanteissa, joissa puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Jos kummallakaan puolisolla ei ole lainkaan avio-oikeutta toisen omaisuuteen, osituksen sijaan toimitetaan ainoastaan omaisuuden erottelu.

Pääsäännön mukaan avioeron perusteella toimitettavassa osituksessa puolisoiden omaisuus jaetaan tasan heidän välillään.

Tästä on kuitenkin olemassa poikkeuksia esimerkiksi avioehdon vuoksi.

Puolisot voivat toimittaa osituksen itse jakamalla omaisuutensa keskenään tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

Vaihtoehtoisesti osituksen voi myös toimittaa tuomioistuimen tähän tehtävään määräämä pesänjakaja.

Olemme muualla tällä sivustolla käyneet läpi avioeron kustannuksia ja todenneet niiden olevan kohtuullisia, jos kaikista asioista pystytään päättämään ex-puolisoiden kesken.

Jos kuitenkin esimerkiksi omaisuuden osituksessa ja jakamisessa tarvitaan asianajajia, voivat avioeron kustannukset moninkertaistua nopeasti.

Osituksen voi tehdä myös itse

Kumpikin osituksen osapuoli sekä kaksi esteetöntä todistajaa allekirjoittavat osituskirjan. Myös osituksen sisällöstä on annettu määräyksiä.

Muotomääräykset eivät edellytä lakimiehen käyttämistä sopimuksen laatimisessa, eli osituksen voi tehdä pätevästi itsekin.

Jotta voisitte tehdä osituksen itse, kannattaa lukea eteenpäin tätä opastamme.

Muotomääräykset eivät edellytä lakimiehen käyttämistä sopimuksen laatimisessa, eli osituksen voi tehdä pätevästi itsekin.”

Varsinkin jos avioeron osapuolet ovat vielä hyvissä väleissä ja keskinäinen luottamus on kohtuullisella tasolla, voi osituksen usein tehdä ongelmitta itsekin.

Kannattaa kuitenkin kaikista yksityiskohdista sopia kirjallisesti mahdollisimman tarkkaan.

Jos sen sijaan avioeron osapuolet ovat kovissa riidoissa, jaettavan omaisuuden arvo on huomattavan suuri, eikä keskinäistä luottamusta ole jäljellä, voi olla järkevää pyytää asiaan erikoistunut asianajotoimisto (esimerkiksi Laki Lehtonen) hoitamaan ositusta.

Milloin avioero ositus kannattaa tehdä?

Ositus on mahdollista toimittaa sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka avioeroa koskee kuuden kuukauden harkinta-aika, osituksen osalta tätä harkinta-ajan kulumista ei tarvitse jäädä odottamaan.

Ositus voidaan täten toimittaa heti asian tullessa vireille eikä asiassa tarvitse odottaa virallista avioerotuomiota.

Ositustoimituksen käynnistyminen edellyttää, että toinen puolisoista sitä vaatii.

Avioero ositus

Ositus tarkoittaa avioerotilanteessa puolisoiden olemassa olevan aviovarallisuuden alaisen omaisuuden jakamista.

Lähtökohtaisesti, mikäli avioliiton aikana ei ole tehty avioehtoa, molempien puolisoiden nimissä oleva omaisuus lasketaan liiton päättyessä yhteen ja puolitetaan tasan molemmille.

Myös niissä tapauksissa, kun toisen puolison omaisuus on merkittävästi suurempi tai pienempi kuin avioliittoa solmittaessa.

Oikeus vaatia ositusta ei vanhene koskaan.

Omaisuus, johon puolisolla on lähtökohtaisesti avio-oikeus

Omista oikeuksista ja esimerkiksi omaisuuden verokohtelusta kannattaa erotilanteessa olla tietoinen.

Osituksen tekemiseen voit kysyä apua myös esimerkiksi oman lähipankin lakipalveluista.

Jos puolisot eivät pääse omaisuuden jakamisesta sopuun ja avioehtoa ei ole, osituksen toimittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakajan.

Näin avioero ositus tehdään

Vähintään toisen puolison on vaadittava ositusta toimitettavaksi, jotta prosessi käynnistyy.

Osituksessa puolisoiden omaisuus luetteloidaan, lasketaan yhteen ja jaetaan lähtökohtaisesti tasan molempien osapuolten kesken.

Ositettava omaisuus määräytyy avioeron vireilletulopäivän mukaan (ns. ositusperuste syntyi tuolloin).

Avioero ja avioehto

Jos puolisoilla on avioehto, kutsutaan omaisuuden jakoa erotteluksi.

Usein puolisoilla on sekä ositettavaa että eroteltavaa omaisuutta, eli osa omaisuudesta on suojattu avioehdolla (tai saatu perintönä avio-oikeus poissuljettuna) ja osaan pätee avio-oikeus ja se näin ollen ositetaan puolisoiden kesken.

Jos puolisoilla on avioehto, lähtökohta on, että siinä sovittua noudatetaan erotilanteessa.

Tällöinkin on mahdollista sopia toisin. Uuden avioehdon voi tehdä ja rekisteröidä vielä ennen erohakemuksen jättämistä.

Mitä yhteisen asunnon osalta tulee muistaa?

Osituksessa ratkaistaan yleensä myös yhteisen asunnon kohtalo.

Jos toinen puolisoista haluaa jäädä asumaan aiemmin yhteiseen kotiin, on selvitettävä, onko hänen taloudellisesti mahdollista hoitaa lainaa ja muita asunnosta syntyviä kuluja yksin. 

Jos tämä ei ole mahdollista, päädytään yleensä yhteisen asunnon myyntiin.

Asunnon myymisestä saadulla rahalla maksetaan jäljellä oleva asuntolaina pois ja loput otetaan huomioon avioeron ositusta tehdessä. 

Toimeksianto asunnon myynnistä kannattaa tehdä asiantuntevalle kiinteistövälittäjälle.

Muistilista

Asuntolainan osalta tulee selvittää:

Mitä asunnon myynnin jälkeen?

Olisi hyvä käydä läpi ennen avioeroa, että vastuut ovat selvillä.

Lähteet ja lisätietoa