Avioerohakemus

 
 
 

Avioerohakemus Suomessa

Parisuhteen loppuminen voi olla pysäyttävä kokemus ja henkisesti kuormittava elämäntilanne.

Samalla pitäisi jaksaa hoitaa esimerkiksi talouteen, asumiseen ja lasten asioihin liittyviä järjestelyitä.

Jos sinun tai perheesi voimavarat tuntuvat hupenevat, älä viivyttele avun hakemista.

Muista että avioeron hakemiseen ei tarvita mitään erityisiä syitä, jo halu eroon riittää.

Eroprosessi saadaan käyntiin täyttämällä avioerohakemus ja jättämällä se neuvotusti oikeaan paikkaan.

Vaikka monet virallisista asiakirjoista ja hakemuspapereista ovat monimutkaisia, sitä ei kannata avioerohakemuksen kanssa pelätä.

Avioerohakemus on yksisivuinen lomake, jolla kerrotaan hakijoiden tiedot ja kumpaa vaihetta hakemus koskee.

Avioerohakemus siis sekä aloitetaan että päätetään samalla hakemuksella, rastittamalla vain oikea ”ruutu”.

Hakemuksessa kerrotaan myös, miten mahdollisen lapsen huoltoasiat on sovittu sekä mahdollisesti jatkotoimet pesänjakajan kanssa tai yhteiselämän lopettamisen suhteen.

Avioerohakemuksessa ei tarvitse kertoa syitä avioeroon.

Avioerohakemuksen hinta

Avioeron vireille laittaminen eli harkintavaiheen aloittaminen maksaa hakijalle 200 euroa.

Jos eroa hakee yksin, summa peritään hakijalta.

Jos eroa haetaan yhdessä, eikä hakemuksessa mainita maksajaa, voidaan maksu periä kummalta tahansa.

Toinen vaihe maksaa myös.

Maksu suoritetaan avioeron astuessa voimaan.

Ensimmäisen avioerohakemuksen jättäminen ei maksa mitään.

Toinen hakemus maksaa 200€

Vähävaraisilla on mahdollisuus saada maksuton oikeuskäsittely.

Avioerohakemus PDF:

Avioerohakemus oikeus.fi

Avioerohakemuksen oma hinta ei ole avioeroprosessin välttämättä suurin kustannuserä.

Mikäli ero on sopuisa ja avioeron osapuolet pystyvät sopimaan avioeroon liittyvistä omaisuus ja lapsiasioista, voi avioeron kokonaishinnaksi tulla 310 euroa.

Mutta jos avioero ei ole selvä, eikä osapuolet pääse yhteisymmärrykseen omaisuudesta tai lapsista, voivat kustannukset kohot.

Avioerohakemuksen hintaa miettiessä tulee muistaa myös määräajat.

Jos unohdat lähettää toisen lomakkeen vuoden sisällä asian vireille tulosta, joudut aloittamaan koko hakemuksen alusta uudelleen.

Avioerohakemus netissä

avioerohakemus sähköisesti

Avioeroa koskeva asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella hakemuksella, jonka voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin.

Kuten jo olemme kertoneet, itse avioerohakemus on yksinkertainen ja selkeä täyttää. Siinä ei tarvitse alkaa selitellä eron syitä.

Älä pelkää hakemuksen täyttämistä, se on helppoa ja yksinkertaista.

Kunhan tiedät teidän molempien tärkeimmät henkilötiedottiedot, selviät hakemuksesta nopeasti ja ilman ongelmia.

Oppaamme kertoo kaikki asiat, jotka tulee huomioida eri vaiheissa avioeroprosessia.

Sisältäen niin tämän itse hakemuksen, kuin omaisuuteen ja mahdollisiin lapsiin liittyvät kysymykset.

Huomioithan seuraavat asiat erohakemusta täyttäessäsi:

Onko molempien puolisoiden tiedot täytetty?

 

Molempien puolisoiden tiedot ovat tarpeellisia ja näitä koskevat kohdat tuleekin täyttää huolella.

Mikäli toisen puolison kotipaikka ja osoite eivät ole erolomaketta täyttävän puolison tiedossa, hänen on ne selvitettävä tai ilmoitettava käräjäoikeudelle.

Hakemuksen käsittelyn yhteydessä tuomioistuin selvittää myös lasten huoltoa, yhteiselämän lopettamista, pesänjakajaa ja elatusapua koskevat asiat.

Mikäli, että et omin voimin saa selvitettyä tulevan ex-puolisosi osoitetta, anna siitä oma sanainen selvitys hakemukseen

– käräjäoikeus hoitaa siinä tilanteessa osoiteselvityksen.

Tämä saattaa hidastaa hakemuksen etenemisestä riippuen käräjäoikeuden juttujonosta.

On ollut tilanteita, missä varsinkin kesäaikaan ovat kesälomat ja muut mahdolliset erikoistilanteet saattaneet hidastuttaa puutteellisen hakemuksen etenemistä jopa parilla kuukaudella.

Onhan 1. ja 2. vaiheen hakemuksista rastitettuna vain toinen vaihtoehto?

 

Ensimmäisen vaiheen hakemuksella avioeroasia tulee vireille käräjäoikeudessa.

Jos vain toinen puoliso hakee eroa, käräjäoikeus toimittaa hakemuksen ja sen mahdolliset liitteet tiedoksi toiselle.

Toisen puolison mahdollinen vastustus ei kuitenkaan estä avioeroon tuomitsemista.

On jokseenkin turhaa ilmoittaa vastustavansa eroa, jollei asianajaja ole sitten kertonut, että sillä saattaisi olla merkitystä jonkin asian jatkokäsittelyssä.

Avioero kun voidaan hakea ilman mitään syitä, ja myös saada ilman mitään listattua tai kerrottua syytä.

Avioeron voi pääsääntöisesti saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen.

Toisen vaiheen hakemuksella haetaan lopullisesti eroa sen jälkeen, kun harkinta-aika on kulunut umpeen.

Toinen hakemus on tehtävä ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta.

Samaa lomaketta käytetään käynnistämään molemmat vaiheet, mutta vain yksi vaihe kerrallaan.

Yhden hakemuksen jättäminen riittää vain siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, että puolisot ovat asuneet erillään kaksi vuotta.

Tällöin kahden vuoden erillään asumisesta on tarvittaessa pystyttävä esittämään todisteet, ja hakijan onkin hyvä toimittaa ne jo hakemuksen liitteenä.

Tarvitaanko käräjäoikeuden ratkaisua myös lasten asioiden järjestämiseksi?

 

Jos sovinnollinen ratkaisu ei ole mahdollinen, tulee erilliselle lomakkeelle kirjata kunkin lapsen osalta esitettävät vaatimukset.

Vaatimukset voivat koskea lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta tai vain jotakin tai joitakin niistä.

Usein on hyvä pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun kaikilta niiltä osin kuin se on mahdollista.

Tällä sivustolla meillä on ihan oma kokonainen osionsa lasten asioiden hoitamiseksi oikealla tavalla.

Jos sinulla on vähänkään epävarmuutta, käy myös sivustomme lapsia koskevat asiat huolella läpi.

Aina on tavoitteena lastenkin suhteen päästä lapsien kannalta parhaaseen, ja heidän kasvamistaan tukevaan ratkaisuun.

Eihän hakemuksessa ole esitetty sellaisia vaatimuksia, joita ei voida käsitellä avioeroasian yhteydessä?

Avioerohakemuksen yhteydessä voidaan käräjäoikeudelle esittää vaatimus vain:

Näiden liitännäisvaatimusten esittämistä tulee harkita perheen todellisten tarpeiden mukaan.

Mihin avioerohakemus toimitetaan?

Hakemus jätetään jommankumman puolison kotipaikan käräjäoikeuteen.

Kotipaikkasi käräjäoikeuden ja sen yhteystiedot voit tarkistaa täältä.

Hakemuksen allekirjoittaminen?

Sähköisenä toimitettavaa hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa, jos siitä riittävästi ilmenee, keitä asia koskee eikä viestin lähettäjän henkilöllisyydestä jää epäselvyyttä.

Hakemus voidaan siis toimittaa käräjäoikeudelle sähköpostin liitetiedostona ilman allekirjoitusta.

Oikean sähköpostiosoitteen löydät kunkin käräjäoikeuden omalta palvelusivulta.

Sähköpostin otsikkokenttään voit kirjoittaa ”Avioerohakemus Sukunimi Etunimi”.

Jos kysymys on puolisoiden yhteisestä avioerohakemuksesta, sähköpostiviestin otsikkokenttään voi kirjoittaa ”Avioerohakemus Sukunimi Etunimi Sukunimi Etunimi”.

On suositeltavaa, että molemmat puolisot allekirjoittavat hakemuksen.

Jos sähköisesti lähetettävässä hakemuksessa ei kuitenkaan ole molempien allekirjoituksia, käräjäoikeuden on voitava varmistua siitä, että hakemus vastaa molempien puolisoiden tahtoa.

Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että toinen puoliso vahvistaa viipymättä omalla sähköpostiviestillään yhtyvänsä hakemukseen.

Avioerohakemus voidaan myös tuoda käräjäoikeuden asiakaspalveluun tai lähettää postitse.

Tällöin hakijan tai hakijoiden on aina muistettava allekirjoittaa hakemus.

Hakemuksen allekirjoituksineen voi myös valokuvata ja toimittaa käräjäoikeudelle sähköpostin liitetiedostona

On hyvä laittaa itselleen kalenteriin ylös, koska ensimmäinen hakemus on lähetetty.

Vaikka kuinka pitkät ne käsittelyajat käräjäoikeudessa ovat, reilun puolen vuoden päästä hakijan on tehtävä toinen lomake.

Tämä siis siinä tilanteessa, missä hakijat eivät ole asuneet vähintään kahta vuotta erillään.

Miten saada raha-asiat tasapainoon avioeron jälkeen?

Avioeroprosessin ja osituksen jälkeen on monilla isoja haasteita henkilökohtaisten raha-asioiden kanssa.

Uusia huonekaluja täytyisi ostaa, vuokravakuuteen pitäisi löytää rahaa ja vanhatkin lainat painavat päälle. Talouden kulut tuntuvat kasvavan ja nyt talouteen tulee enää yhden henkilön palkat.

Tällöin on erittäin tärkeää suunnitella henkilökohtainen budjetti ja noudattaa sitä tarkkaan, kunnes talouden saa taas paremmin tasapainoon.

Huomattavia säästöjä talouteensa voi saada myös kilpailuttamalla lainat ja yhdistämällä ne yhdeksi järjestelylainaksi.

Uuden lainan ottamisessa kannattaa olla varovainen ja vastuullinen; lainaa tulee ottaa vain sen verran kuin pystyy varmuudella myös maksamaan takaisin.

Ongelmatilanteissa kannattaa pyytää ammattiapua talouden tasapainottamiseen oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnasta.

Mihin avioerohakemus toimitetaan?

Lähimpään käräjäoikeuteen. Kotipaikkasi käräjäoikeuden ja sen yhteystiedot voit tarkistaa täältä.

Voiko avioerohakemuksen tehdä sähköisesti?

Kyllä voi.

Hakemus voidaan toimittaa käräjäoikeudelle sähköpostin liitetiedostona ilman allekirjoitusta. Oikean sähköpostiosoitteen löydät kunkin käräjäoikeuden omalta palvelusivulta.

Sähköpostin otsikkokenttään voit kirjoittaa ”Avioerohakemus Sukunimi Etunimi”.

Paljonko avioeron hakeminen maksaa?

Avioeron vireille laittaminen eli harkintavaiheen aloittaminen maksaa hakijalle 200 euroa.

Jos eroa hakee yksin, summa peritään hakijalta.